Doormax DOO Beogard

DOORMAX DOO Beograd, vlasnik patentnih prava za One Touch Lock sigurnosni sistem, proizvodi, prodaje i ugrađuje One Touch Lock sigurnosna vrata. Nakon 20 godina prisustva na srpskom i inostranim tržištima, OTL sigurnosna vrata predstavljaju sinonim za kvalitet i dizajn.

Posebna pažnja posvećuje se kupcima

…od trenutka kada postanu vlasnici OTL sigurnosnih vrata. Servisna služba je na raspolaganju 24 časa (gubitak ključa, zamena šifre i sl.). Samo servisna služba OTL sigurnosnih vrata vrši izradu ključeva, kodiranje i šifriranje brave.

Sigurnosna vrata proizvode se u

… bogatoj lepezi aplikacija na oplatama krila sa jedne ili obe strane. Standardni program obuhvata jednostavne bojene ili plastificirane površine u svim bojama prema RAL karti. Svaka OTL sigurnosna vrata su ručno izrađena (personalizovana). Furniranje oplata, štoka i rama krila vrata se vrši prirodnim furnirom.